Rouwverwerking is de manier waarop iemand na een ingrijpende verdrietige ervaring tot rust probeert te komen. Dit proces kan optreden bij het verlies van een baan, een geliefde, een woning, ouders of kinderen of een wedstrijd. De psychologische effecten zijn het sterkst bij het overlijden van een geliefd persoon of als iemand te horen krijgt ongeneeslijk ziek te zijn, of blijvend gehandicapt.

Klachten

Er is een scala aan normale klachten die kunnen optreden in het verloop van de rouw.

  • ¬†ontkenning en ongeloof
  • emotionele verdoving (afgesloten van de omgeving, dissociatie)
  • heftige emoties (angst, boosheid, verdriet en schuld)
  • vertraagd denken, piekeren, verminderde concentratie
  • passief/lusteloos, gewone activiteitenniveau of overactief
  • somber, eenzaam
  • spanningsklachten
  • depressieve klachten

Bij spirituele rouwverwerking is er de extra dimensie van de mediamieke kwaliteiten van de therapeut, waardoor de hulp vanuit gene zijde ervaren kan worden. Tevens ligt er niet alleen de nadruk op de verschillende stadia van rouw, maar eveneens op bewustwording en zingeving.

De acceptatie en de zin van wat er is gebeurd, vinden we in ons hoger bewustzijn. Wanneer je daarmee contact legt, biedt dat een grote hulp tijdens het verwerken van een verlies. Hier vinden we de antwoorden die wij nodig hebben om verder te komen in ons rouwproces.

Een consult rouwverwerking duurt een uur en het tarief dat wij daarvoor hanteren is 65 euro incl. BTW.