Privacy reglement

Privacy reglement Praktijk Jonan Counseling 

Praktijk Jonan counseling respecteert de privacy van bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

 

Het doel van de gegevens vastleggen

Als u een contact- of  afspraakformulier op de website invult of een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u toestuurt verwerkt en bewaard  voor het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het leveren van producten en diensten.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard

Praktijk Jonan Couseling bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld of voor de aangegane overeenkomst.

 

Delen met derden

Praktijk Jonan Couseling verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de levering van een service of product aan u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Awstats

Op de website van Praktijk Jonan Counseling worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Praktijk Jonan Counseling gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Praktijk Jonan Counseling maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@praktijk-jonancouseling.nl .Praktijk Jonan Counseling zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen

Praktijk Jonan Counseling neemt de bescherming van uw gegevens uitermate serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Praktijk Jonan Counseling verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Praktijk Jonan Counseling op via info@praktijkjonancounseling.nl

 

Klachtenregeling volgens de AVG

Mocht u niet tevreden zijn over hoe Praktijk Jonan Counseling omgaat met uw persoonsgegevens en komen we er samen niet uit, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Bedrijfsgegevens van Praktijk Jonan Counseling

www.praktijkjonancounseling.nl is een website van Praktijk Jonan Counseling en is alsvolgt te bereiken:

Sasdijk 2V, 4671 RN Dinteloord

E-mailadres: info@praktijkjonancounseling.nl

kvk-nummer: 77161599

 

Praktijk Jonan Counseling behoudt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website www.praktijkjonancounseling.nl worden gepubliceerd.