Wanneer er lichamelijke klachten , blokkades, stress en het dagelijks functioneren niet meer loopt zoals jij dat wilt kunnen onverwerkte ervaringen , verliezen , angst , onzekerheid en gekwetstheid zich steeds opnieuw aandienen.

Natuurlijk kunnen vaak de symptomen van een klacht worden weggenomen maar doordat de diepliggende oorzaken niet zijn opgelost volgen er nieuwe symptomen . In een consult gaan we contact maken met juist deze emoties en de daarbij horende blokkades zodat deze verwerkt kunnen gaan worden .

Verwerkt verdriet , opgeloste problemen geven weer ruimte , vormen geen belasting meer maar transformeren naar een herinnering en zijn een les geworden waar we van hebben geleerd .
Wij , als eclectisch medium therapeuten , maken tijdens een consult gebruik van verschillende werkwijzen en therapieën die wij tot onze beschikking hebben en passend bij de behoeften van de cliënt op dat moment.
Door het combineren van verschillende behandelmethoden zorgt eclectische therapie voor bijzondere mogelijkheden met als doel de oorzaak van de problematiek aan te pakken . Het beste resultaat voor de cliënt is ons doel met als mogelijkheden

  • energetische therapie
  • gesprekstherapie
  • transformatietherapie
  • hypnotherapie
  • regressietherapie
  • re-incarnatietherapie

Wij behandelen problemen op het emotionele , psychische , fysieke en spirituele vlak . Onze behandelingen zijn energetisch en healend en erop gericht om het evenwicht op alle niveaus weer in balans te brengen .

Een mediamiek consult duurt een uur en kost 65 euro incl. BTW.

Voor een mediamiek consult aan huis rekenen wij 0,19 euro per km extra.