Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Praktijk Jonan Counseling georganiseerde activiteiten en behandelingen.

Praktijk Jonan Counseling is ten alle tijden gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te passen.

Deze algemene voorwaarden zijn door ons opgesteld ter bescherming van cliënten, cursisten en Praktijk Jonan Counseling met de intentie om zuiver en eerlijk onze praktijk te runnen.

Praktijk Jonan Counseling is bekend met en werkt volgens de europese regelgeving DE AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Praktijk Jonan Counseling behoudt zich het recht voor om in alle gevallen van overmacht, de aanvangstijd of datum van de activiteiten te wijzigen en/of voor deskundige vervanging te zorgen.

Bij annulering van een afspraak of aanmelding worden annuleringskosten in rekening gebracht.

Wordt de afspraak binnen 24 uur voor de aanvangstijd afgezegd, dan is de cliënt het volledige bedrag van de afspraak en/of activiteit verschuldigd aan Praktijk Jonan Counseling.

Wordt de afspraak 48 uur voor de aanvangstijd afgezegd, dan wordt er door Praktijk Jonan Counseling 50% van het volledige bedrag in rekening gebracht.

Wanneer de cliënt de afspraak en/of aanmelding voor deze 48 uur afzegt of een nieuwe afspraak maakt, dan worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht.

Praktijk Jonan Counseling kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van schade veroorzaakt door derden. De cliënt wordt ten alle tijden verantwoordelijk en aansprakelijk gehouden voor eigen handelen en gedragingen.

Het is ten strengste verboden om zonder toestemming van Praktijk Jonan Counseling beeld- en/of geluidsopname te maken tijdens, door Praktijk Jonan Counseling georganiseerde activiteiten en/of behandelingen.

Door inschrijving wordt de cliënt verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.